Attēls01

Iznākusi biedrības “Raktuve” izdevumu sērijas “Māksla. Mīts. Dokuments” jaunākā grāmata “Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda Latvijā”. Tālāk teksts un vizuālie materiāli no preses relīzes.

Attēls7

Attēls6

Attēls5

Attēls4

Attēls2

Attēls10

Attēls9

Izdevumā nozares ekspertu raksti tiek papildināti ar vizuālo materiālu, kas tematiski grupēts, iezīmējot to mākslinieku vārdus, kuru devums spilgti izceļas 60. gadu grafiskā dizaina, porcelāna apgleznojumu, kā arī arhitektūras un interjeru laikmetīgo zīmju veidošanā. Grāmatas ilustrācijās ietverts salīdzinoši liels skaits maz zināmu vai pareizāk būtu teikt – pilnībā aizmirstu liecību, kas tika savāktas Latvijas muzeju krājumos un autoru vai viņu mantinieku privātajās kolekcijās.

Biedrības “Raktuve” veidotā izdevumu sērija “Māksla. Mīts. Dokuments” ir veltīta Latvijas kultūrai 20. un 21. gadsimtā. Šo grāmatu pamatmērķis ir kompaktiem, bet informatīviem tekstiem (latviešu / angļu valodā) un bagātīgu krāsainu attēlu izlasi atspoguļot pēc iespējas dažādākus mākslas aspektus Latvijā. Sērijas izdevumi: “Esplanādes laukums Rīgā”, “Ļeņins Latvijā”, “Propaganda”, “Graffiti Rīgā”, “Rīgas ielu māksla”, “Sarkanā sienasavīze 1940”, “Padomju prieks”, “Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda Latvijā” u.c.

“Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda Latvijā”

Izdevuma koncepcijas autore: Sandra Krastiņa
Tekstu autori: Jānis Borgs, Ramona Umblija, Iliana Veinberga, Ilze Martinsone
Dizainere: Inta Sarkane
Grāmatas apjoms: 216. lpp.
Izdevējs: biedrība “Raktuve”
Iespiests Jelgavas tipogrāfijā
Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds